Make your own free website on Tripod.com

Kavkaszkaja Ovtjarka
eller som vi säger på svenska
Kaukasisk Ovtjarka

En i Sverige lika ovanlig som fantastisk hund.

Vill du veta mera??